ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΕΦ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΕΦ 2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΕΦ 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΩΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Β΄

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ΄

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ΄

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Έναρξη μαθημάτων μέσω Zoom στις 9/4/2021 ώρα 9:00 π.μ.

Πρωινά μαθήματα: https://authgr.zoom.us/j/96879313188?pwd=d0xMeGZRR0ZPcXN6UU5obXRsRUJ5dz09

Απογευματινά μαθήματα: https://authgr.zoom.us/j/97559584727?pwd=R21CVUNCdFppWEhua3RmaXhYamNLUT09

Οι φοιτητές που δήλωσαν την επιλογή του μαθήματος έως την καταληκτική ημερομηνία για το 2021 και οφείλουν να παρακολουθήσουν επαρκώς (χωρίς απουσίες στα 2 υποχρεωτικά φροντιστήρια – ασκήσεις) ώστε να μπορούν να δώσουν εξετάσεις βρίσκονται ΕΔΩ.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ

 Οι σημειώσεις του διδάσκοντος αποτελούν την ύλη του μαθήματος και μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Οι διαφάνειες και υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό δίνονται παρακάτω: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ.

Επάνω στις διαφάνειες υπάρχουν επεξηγήσεις σε πορτοκαλί πλαίσιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

KΕΦΑΛΑΙΑ Β΄, Γ΄και Δ΄

Αφήστε μια απάντηση