ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3/5/2022

«Υδάτινο Περιβάλλον – αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών»

Oι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής «Υδάτινο Περιβάλλον – αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 6/5/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α’.

Συνολικά το πρόγραμμα των παραδόσεων:

Παρασκευή, 6/5/2022 ώρα 11:00 – 14:00

Παρασκευή, 13/5/2022 ώρα 11:00 – 14:00

Παρασκευή, 20/5/2022 ώρα 11:00 – 14:00 (Φρ. Υποχρεωτικό)

Παρασκευή, 27/5/2022 ώρα 11:00 – 14:00

Παρασκευή, 3/6/2022 ώρα 11:00 – 14:00 (Φρ. Υποχρεωτικό)

Παρασκευή, 10/6/2022 ώρα 11:00 – 14:00

28/11/2021

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από Αθανασιάδου έως και Βοσινάκη ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 08:30
Από Γαργάλα έως και Δόσης ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 09:15
Από Επιτροπάκη έως και Κοκκινογούλη ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00
Από Κολύβρα έως και Λιώλη ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 10:45
Από Μακρής έως και Παινέσης ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 11:30
Από Παναγιώτου έως και Ρούντου ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 12:15
Από Σέγκος έως και Τσιβουράκης ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 13:00
Από Τσουκάνη έως και Χωραΐτη-Σιδέρη ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ 13:45

Οι φοιτητές /τριες οφείλουν να βρίσκονται ακριβώς στην ώρα έναρξης στο κτηνιατρείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στην είσοδο του Αγροκτήματος θα γίνεται έλεγχος για Covid.

Σε περίπτωση ΑΚΥΡΩΣΗΣ της εκπαιδευτικής επίσκεψης οι φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω των ιδρυματικών τους emails.

4/11/2021

ΔΑΦ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΔΑΦ οφείλουν να το δηλώσουν: (Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, «Συμμετοχή στη ΔΑΦ») στο email: karamanl@vet.auth.gr έως τις 14/11/2021 και ώρα 12:00. Οι φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στη ΔΑΦ αποκλείονται από την εξέταση πλήρους ύλης κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022.

Η ύλη του μαθήματος (Μέρος Α’) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://ecoenvir.vet.auth.gr/?page_id=15 του Εργαστηρίου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας Α’ στις 16/11/2021 και ώρες:

ΟΜΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Β στις 15:00

ΟΜΑΔΕΣ Γ ΚΑΙ Δ στις 16:00

11/10/2021

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» αρχίζουν την Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 9:00 π.μ. και περιλαμβάνουν:

23 ώρες Θεωρητικής διδασκαλίας στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α’

3 Φροντιστηριακά μαθήματα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) για κάθε φοιτητή σε 4 ομάδες των 30 περίπου φοιτητών, στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α’.

Ομάδα Α’ Αθανασιάδου έως και Δόσης
Ομάδα Β’ Επιτροπάκη έως και Λιώλη
Ομάδα Γ’ Μακρής έως και Ρούντου
Ομάδα Δ’ Σέγκος έως και Χωραΐτη-Σιδέρη

Οι ομάδες τηρούνται χωρίς μεταβολές και αναλυτικά βρίσκονται ΕΔΩ. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ελέγξουν ότι συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω ομάδες. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα καθηγητή στο email:  karamanl@vet.auth.gr

1 Εκπαιδευτική εκδρομή (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή σε ομάδες των 15 φοιτητών εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση).

4/7/2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος«ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» θα διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM στις 15/7/2021 και ώρα 14:00.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα οφείλουν να το δηλώσουν μέσω των ιδρυματικών τους email στο karamanl@vet.auth.gr έως τις 13/7/2021 ώστε να τους σταλεί το σχετικό link.

Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα και τα 2 υποχρεωτικά φροντιστηριακά μαθήματα και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.

Αφήστε μια απάντηση